Kurumsal

Naklog İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Naklog ve çalışanları olarak “Lojistik ve taşımacılık sektöründe, klasik konseptten farklı olarak stratejik ortaklık felsefesi ile hizmet etmek, bu bakış açısı ile yeni projeler gerçekleştirmek ayrıca mevcut projelerin içinde eksenel büyümeler sağlamak sureti ile proje bazlı taşımacılıkta önder olmak” vizyonumuz çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi ve sürdürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerle İSG performansımızı tüm süreçlerimizde artırmaya ilişkin taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir;

Şirket yönetiminin hedefi doğrultusunda ; ‘0 iş kazası, önce iş güvenliği’ ilkemizden yola çıkarak,

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,

• Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

• Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,

• Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,

• Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,

• Gerekli olabilecek tüm İSG eğitimleri için olanak sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,

• İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı,

• İSG Yönetim Sistemimiz kapsamında yüklenici firmaların İSG performanslarını takip etmeyi ve iyileştirmeyi,

• İSG ile ilgili fırsatları tespit etmeyi, süreçlerimize ve uygulamalarımıza entegre ederek değerlendirmeyi,

• Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için nicel hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,

• Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,

• Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz yasal düzenlemelere, iş sözleşmesi ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

• Organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, İSG faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almayı, taahhüt ederiz.

Naklog’da insan hayatı önceliklidir ve hiçbir iş, güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadan yapılacak derecede önemli olamaz. Çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve şirket politikalarımıza uygun davranır, güvenli olmayan çalışma koşullarını, kazayı, yaralanmayı ve sağlıksız durumu derhal bildirerek, acil durum tehlikelerini tespit eder ve uygun hazırlıkları yapar; acil durum hâlinde yapılması gerekenleri bilir, uyuşturucu niteliğe sahip maddeler ve alkol etkisinde işe gelmez. Tüm şirket çalışanları, paydaşları ve yüklenicileri Naklog İSG Politikası gereklilikleri doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür.